ПОНИШТЕН ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР УПРАВНИКА НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА ОБЈАВЉЕН 1. ОКТОБРА

15 октобар 2013

У складу са Одлуком Управног одбора Народног позоришта у Београду од 14.10.2013. године, Народно позориште у Београду, Београд, Француска 3, објављује О Б А В Е Ш Т Е Њ Е: Јавни конкурс за избор управника Народног позоришта у Београду, објављен у дневном листу „Политика“ од 1. октобра 2013. године, поништава се у целости.