МИКЕЛАНЂЕЛО

балет у кореографији и режији Мариа Радачовског

О представи