Контакт

Адреса
  • Народно позориште у Београду, Француска 3, 11000 Београд, Србија
  • Централа: 011 3281 333
  • Факс: 011 2622 560
Благајна
  • 011 2620 946
  • blagajna@narodnopozoriste.rs
  • Радно време благајне је радним данима и суботом од 11-15 часова и од 17 до почетка представе, а недељом од 17 часова до почетка представе.
    Данима када нема представа од 11 до 15 часова. Данима када се играју представе од 15 часова до почетка представе. Недељом од 17 часова.
Групне посете
Дирекција Балета
Дирекција Технике
IT центар
Издавачка делатност
Истраживачко-документациони центар
Служба за продукцију, домаћу и међународну сарадњу