УГРАДЊА НОВИХ РАСХЛАДНИХ КУЛА НА КРОВ НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА

У недељу 10. априла од 6 до 12 часова на кров зграде Народног позоришта биће подигнуте нове расхладне куле.

Нове расхладне куле постављају се ради успостављања рада централног система за хлађење и вентилацију.
Иначе, у току је и јавна набавка за услуге комплетног чишћења и дезинфекције 34 клима коморе потисне и одсисне вентилаторске секције, прања 424 решетке за дистрибуцију ваздуха са скидањем елемената који су фабрички предвиђени за демонтажу, монтажу и комплетно чишћење и дезинфекцију 2680 метара канала за дистрибуцију ваздуха уз помоћ екоробота.
На тај начин биће уништени сви вируси и бактерије и омогућено допремање чистог и квалитетног ваздуха у простор.