Сузана Лукић

Глумица II
Ансамбл: Драма
Статус: стална чланица
Улоге у актуелном репертоару Народног позоришта:
• Мина, Ксенија, Ива („Бизарно“)
• Милчика (Родољупци)
• Роксана („Сирано“)
• Марица ("Сумњиво лице")
• Даница ("Ожалошћена породица")
• Адела („Дом Бернарде Албе“)

 

Сузана Лукић

Драма


Повезане представе