ЈУБИЛЕЈ “ПОЗОРИШНИХ НОВИНА“ 8. МАРТА У МУЗЕЈУ НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА

Прослава поводом изласка 50. броја „Позоришних новина“, најтиражнијег овдашњег позоришног месечника, који издаје Народно позориште у Београду, биће одржана 8. марта у 12 часова у Музеју Народног позоришта.

У питању је, уистину, редак јубилеј, а овај лист своју дуговечност дугује најпре читаоцима, сарадницима али и управама Националног театра које су се, у протеклих шест година, својски трудиле да подрже овај пројекат и учине га економски одрживим.
Први број, наравно много скромнијег садржаја, објављен је октобра 2005. у сарадњи са штампаријом „Борба“ и био је невеликог тиража (1000 копија). Водила нас је идеја да, после више ранијих, по правилу кратковеких покушаја, установимо традицију публиковања новина Народног позоришта. Први сличан покушај начинио је Бранислав Нушић далеке 1901. године покренувши „Позоришни лист“, који је излазио само годину дана. Уследила је истоимена публикација из 1934, коју је убрзо сменила међуратна „Сцена“ (1935–1940), да би је наследила окупацијска „Српска сцена“ (1941–1944). После Другог светског рата Милан Ђоковић је 1952. покренуо часопис „Позориште“ који је објављен у свега неколико бројева, а последњи покушај публиковања сопственог часописа у прошлом веку Национални театар је начинио у сарадњи са „Позоришном комуном“, покренувши „Позоришну културу“ која је излазила од 1970. до 1973.
Већ после трећег броја „Позоришне новине“ су, захваљујући чињеници да су, како је то приметио Јован Ћирилов (чије су искрене и стручне сугестије у почетку излажења редакцији биле јако важне), избегле замку синдикалног листа, почеле да се објављују као подлистак дневног листа „Политика“. Постављене као новине које афирмишу али и критички преиспитују рад Народног позоришта, стваране у сарадњи са уредништвом новинске куће са традицијом, „Позоришне новине“ су том периоду квалитативно напредовале у домену и садржаја и дизајна, покренуте су многе теме које су за циљ имале преиспитивање позиције националног театра у савременом театарском и друштвеном окружењу, представљани су сродни театри из Европе и упоређивани системи организације у њима, бавили смо се Законом о позоришту, објављивали репортаже са гостовања, интевјуе, фељтоне...
Ипак, мишљена смо да је сарадња са „Вечерњим новостима“, која је започела у јануару 2008. и траје већ три године, преломни је тренутак у развоју „Позоришних новина“. Наиме, значајно повећање тиража, редизајн и промене у форми које су биле последица креативне професионалне сарадне са редакцијом културе и главним уредником „Вечерњих новости“ Манојлом Вукотићем, учиниле су наше новине атрактивим и у маркетиншком смислу, што је отклонило главни камен спотицања свих досадашњих покушаја Народног позоришта да публикују театарске новине и решило проблем континуитета у излажењу.