Опис јавне набавке Ознака Датум објаве
План јавних набавки по закону који се примењује од 1.јула 2020.године 2020/1 15.09.2020.
Електрична енергија 13/2020 24.06.2020.
УСЛУГА ШТАМПАЊА- обликована у партије: Партијa 1. Oфсетна штампа са израдом плоча и колорног print proof-а и Партија 2. Дигитална штампа банера 14/2020 17.06.2020.
Услуга прегледа система противпожарне заштите. 9/2020 29.05.2020.
Набавка услуге фиксне телефоније 12/2020 12.05.2020.
Набавка софтвера 11/2020 11.05.2020.
Услуга осигурања запослених, посетилаца и имовине 10/2020 18.03.2020.
Набавка горива 8/2020 16.03.2020.
Набавка пића за потребе Народног позоришта у Београду обликована у партије: Партијa 1. Безалкохолна пића и Партијa 2. Комбинована пића 7/2020 12.03.2020.
Комби превоз 6/2020 03.03.2020.
Услуга посредовања при куповини авио карата и хотелског смештаја 5/2020 19.02.2020.
Одржавање клавира са штимовањем 4/2020 18.02.2020.
Балетска опрема 3/2020 07.02.2020.
Суво хемијско чишћење гардеробе 2/2020 30.01.2020.
Aутобуски превоз за гостовања 1/2020 16.01.2020.
План ЈН 2020 2020 13.01.2020.

Правилник о организацији рада у поступцима јавних набавки Народног позоришта у Београду