Димитрије Илић

Глумац II
Ансамбл: Драма
Статус: стални члан
Представе на актуелном репертоару Народног позоришта:

• Варвиљ („Дама с камелијама“)
• Поп Стојан („Велика драма“)
• Пера Каленић („Госпођа министарка“)
• Асан (“Коштана”)
• Сенект („Калигула“)

Димитрије Илић

Драма