Софија Фекете

Солисткиња III
Ансамбл: Балет
Статус: стална чланица (пензионерка)

Софија Фекете

Балет