Аудиција за пријем нових полазника Оперског студија "Борислав Поповић" 15. октобра

Оперски студио "Борислав Поповић" Народног позоришта у Београду организује аудицију за пријем нових полазника.

Аудиција ће бити одржана 15. октобра 2019. године у 15,00 часова у ХОРСКОЈ СОБИ Народног позоришта у Београду (трећи спрат).

Пријаве се примају од 30.09.2019. године до 14.10.2019. године у времену од 10,00 до 14,00 часова у канцеларији Оперског студија (55.25) дирекције Опере Народног позоришта, Београд, Француска 3, III спрат.

За аудицију кандидати треба да припреме по три арије из репертоара Опере по сопственом избору (програм).

Ако неко има свог корепетитора треба да наведе његово име и презиме у пријави. Остали кандидати достављају уз пријаву ноте за позоришног корепетитора.

Пријаве морају да садрже: биографске податке, стручну спрему, доказ о музичком образовању, певачком раду и постигнутим резултатима, програм (у два примерка), контакт телефон, е-маил адресу.  Уз пријаву доставити и очитану личну карту.

Усавршавање у Оперском студију је бесплатно и траје две године.

Сва обавештења у вези са програмом аудиције кандидати могу добити на телефон 060 224 0015 код организатора сектора Опере Драгане Ивковић, сваког радног дана од 10,00 до 14,00 часова.

Прочитајте још вести